POLSKA KUŹNIA KULTURY

JĘZYK POLSKI "PO GODZINACH" W BERGEN I OKOLICACH

    

“Nigdy w pełni nie zrozumiesz jednego języka, dopóki nie zrozumiesz co najmniej dwóch.” – Geoffrey Willans

Oferta

Zajęcia indywidualne

Indywidualne zajęcia z języka polskiego na różnych poziomach. Zajęcia są dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczestników.

Zajęcia w grupach

Zajęcia z języka polskiego w małych grupach.

Przygotowanie do egzaminu z języka polskiego w szkole norweskiej. Przygotowanie do egzaminów z języka polskiego w Polsce.

Zajęcia dla dzieci powracających do Polski

Przygotowanie dzieci przed powrotem do kraju. Indywidualny tok nauczania. Referencje dla przyszłej szkoły w Polsce.

Zajęcia tematyczne

Urozmaicona tematyka zajęć. Kreatywne i ciekawe zajęcia. Współpraca z polskim klubem turystycznym "Minnorge Tur".

Indywidualna oferta

Indywidualna oferta cenowa. Możliwość dojazdu i zajęć stacjonarnych. Zajęcia społeczne - *projekt w trakcie rozpatrywania.

O mnie

mgr Magdalena Ihnatowicz

Biografia

Całe moje życie zawodowe związane jest z nauczaniem języka polskiego dzieci i dorosłych, a także z rozwiązywaniem problemów moich podopiecznych. Posiadam również kwalifikacje zawodowe do nauczania przysposobienia obronnego i kształcenia zintegrowanego. W Polsce uczyłam dzieci od najmłodszych klas szkoły podstawowej, poprzez klasy 4-6, gimnazjum, liceum i technikum. W Norwegii mieszkam od 8 lat. Jestem współzałożycielką Polskiej Szkoły, w której przez 6 lat pełniłam funkcję dyrektora oraz nauczyciela języka polskiego i wiedzy o Polsce. Wciąż podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, biorę udział w szkoleniach i kursach. Zależy mi na tym, by moje zajęcia były atrakcyjne dla uczniów. Do każdego dziecka podchodzę indywidualnie, analizuję jego słabe i mocne strony, dostosowuję zajęcia do indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów. W pracy wyróżnia mnie profesjonalizm i zaangażowanie.

Wykształcenie:

Filologia polska –studia wyższe magisterskie

Zarządzanie w oświacie – studia podyplomowe

Przysposobienie obronne – studia podyplomowe

Pedagogika wczesnoszkolna z resocjalizacją – studia podyplomowe

Ukończone kursy:

- Kurs dla wychowawców „Spójrz inaczej”,

- Kurs dla wychowawców „Spójrz inaczej na agresję”,

- Kurs „Kinezjologia edukacyjna” – poziom 1 i 2,

- Kurs szybkiego czytania,

- Kurs „Diagnoza dysfunkcji u dziecka”,

- Kurs „Praca z dzieckiem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi”,

- Kurs ”Praca z dzieckiem z ADHD”,

-Kurs „Metody aktywizujące w pracy nauczyciela”,

- Kurs „Tworzenie programów nauczania z j. polskiego”.

- Kurs „Nadzór Pedagogiczny w pigułce. Ewaluacja zewnętrzna oraz analiza wyników nadzoru z praktycznymi narzędziami do prowadzenia nadzoru w placówce oświatowej.”

- Kurs „Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci” .

- Kurs „Elementy dydaktyki nauczania języka polskiego dla nauczycieli języka i kultury polskiej za granicą.

- Kurs „Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

- Kurs „Historia Polski z elementami geografii dla nauczycieli języka polskiego i kultury polskiej poza granicami kraju.

- Kurs kwalifikacyjny „Wiedza o Polsce”.

Szkolenia:

Szkoła Liderów Polonijnych Europy Zachodniej 2013r

Warsztaty:

- „Jak bawić się z maluchami, tańcem i ruchem?”

- „Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej”.

Konferencje:

- „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego i wymaganiami egzaminacyjnymi przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą” - 2009r.

- „Motywacja i wsparcie, budowanie relacji z uczniem migracyjnym” – 2010r.

- „Od migracji do integracji” – 2011r.

- „Wschód, Zachód – łączy nas Polska”- 2012r.

- „Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego” – 2014r.

- „Język w kulturze, kultura w języku” – 2016r.

Dodatkowe kwalifikacje:

- Wychowawca kolonii i obozów wędrownych,

- Kierownik wycieczek i obozów,

- Animator czasu wolnego,

- Instruktor teatralny,

- Ratownik medyczny,

- Instruktor Zumba,

- Instruktor Zumba Kids i Jr.

Kontakt:

  •   +47 966 73 014
  •   Dag Hammarskjølds vei 125, 5144 Fyllingsdalen

Kontakt

mgr Magdalena Ihnatowicz tel. +47 966 73 014 e-mail: magdalena.ihnatowicz@polskskole.com